สภาพอากาศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 13 °C
Ibiza 23 °C
Valletta 24 °C
Ρόδος 22 °C
Cité La Cure 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ