สภาพอากาศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Europa Island 24 °C
Saint-Denis 25 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Playa Bavaro 29 °C
Montego Bay 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ