สภาพอากาศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
กาลยารี 18 °C
Îles Glorieuses 28 °C
แนสซอ 26 °C
Montego Bay 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ