สภาพอากาศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 19 °C
วัลเลตตา 22 °C
Playa Bavaro 29 °C
ฮาวานา 28 °C
Varadero 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ