สภาพอากาศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 19 °C
Las Palmas de Gran Canaria 20 °C
Europa Island 26 °C
Rodrigues Island 27 °C
Russel Island 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ