สภาพอากาศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 27 °C
Espargos 27 °C
Agía Nápa 29 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Saint Helena Island 22 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ