สภาพอากาศ มอนต์เซอร์รัต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 14 °C
Valletta 17 °C
Agalega Islands 30 °C
Cité La Cure 27 °C
Victoria 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ