สภาพอากาศ มอนต์เซอร์รัต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
ซังตูอังตอนีอู 26 °C
วิกตอเรีย 25 °C
Key West 30 °C
Pointe-à-Pitre 29 °C
Bridgetown 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ