สภาพอากาศ มอนต์เซอร์รัต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 14 °C
Ilha do Príncipe 26 °C
Victoria 27 °C
Port-au-Prince 30 °C
Puerto Plata 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ