สภาพอากาศ มอนต์เซอร์รัต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cité La Cure 24 °C
Hamilton 29 °C
Playa Bavaro 29 °C
Bridgetown 29 °C
Hato International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลอนดอน 20 °C
ตูริน 31 °C
Ηράκλειο 29 °C
การาจี 31 °C
เซี่ยงไฮ้ 36 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง