สภาพอากาศ มอนต์เซอร์รัต

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 28 °C
กาลยารี 25 °C
Le Donjon 3 °C
Key West 30 °C
โอรันเยสตัด 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ