สภาพอากาศ ประเทศมอริเชียส

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 28 °C
Las Palmas de Gran Canaria 23 °C
Europa Island 24 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ