สภาพอากาศ ประเทศมอริเชียส

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 24 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Puerto Plata 30 °C
Nadi 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ