สภาพอากาศ ประเทศมอริเชียส

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 27 °C
Puerto Plata 28 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 27 °C
Nadi 29 °C
Rarotonga International Airport 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ