สภาพอากาศ ประเทศมอริเชียส

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 7 °C
Sankt Petersinsel 33 °C
Cagliari 14 °C
Ηράκλειο 17 °C
Saint Helena Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ