สภาพอากาศ ประเทศมอริเชียส

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 18 °C
Saint Helena Island 23 °C
Ilha do Príncipe 29 °C
Crête Anita 6 °C
Port-au-Prince 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ