สภาพอากาศ ประเทศมาลาวี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Sankt Petersinsel 32 °C
Ibiza 18 °C
Saint Helena Island 21 °C
Ilha do Príncipe 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ