สภาพอากาศ ประเทศมาลาวี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 24 °C
Las Palmas de Gran Canaria 23 °C
Ilha do Príncipe 28 °C
Agalega Islands 28 °C
Cargados Carajos Shoals 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ