สภาพอากาศ ประเทศมาลาวี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 11 °C
Saint Helena Island 21 °C
Agalega Islands 29 °C
Cité La Cure 28 °C
Russel Island 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ