สภาพอากาศ ประเทศมาลาวี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cargados Carajos Shoals 30 °C
Crête Anita 7 °C
Hamilton 21 °C
Montego Bay 28 °C
รัฐฮาวาย 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ