สภาพอากาศ ประเทศโมซัมบิก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 7 °C
Ilha do Príncipe 28 °C
Îles Glorieuses 28 °C
Le Donjon 5 °C
Varadero 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ