สภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 10 °C
Cagliari 21 °C
Saint Helena Island 21 °C
Europa Island 25 °C
Agalega Islands 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ