สภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 10 °C
Sankt Petersinsel 37 °C
Saint-Denis 24 °C
Mamoudzou 26 °C
Russel Island 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ