สภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 18 °C
Saint Helena Island 24 °C
Saint-Denis 26 °C
Key West 28 °C
Hamilton 23 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ