สภาพอากาศ นิวแคลิโดเนีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 22 °C
แนสซอ 25 °C
โฮนีอารา 29 °C
Namena Island 30 °C
Nadi 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ