สภาพอากาศ ประเทศไนจีเรีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 25 °C
Rodrigues Island 27 °C
Crête Anita 5 °C
Hamilton 23 °C
Montego Bay 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ