สภาพอากาศ ประเทศนาอูรู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 24 °C
Betio 29 °C
Nadi 27 °C
Rarotonga International Airport 25 °C
Fa'a'ā International Airport 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Gothatar9 26 °C
โตเกียว 33 °C
Windhoek 24 °C
นิวออร์ลีนส์ 33 °C
แดลลัส 39 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง