สภาพอากาศ ประเทศนาอูรู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 26 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C
Montego Bay 30 °C
Puerto Plata 29 °C
Santo Domingo 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน 6 °C
Annaba 30 °C
ตูนิส 30 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก 19 °C
Playa del Carmen 30 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง