สภาพอากาศ ประเทศนาอูรู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 16 °C
วัลเลตตา 25 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Cargados Carajos Shoals 26 °C
Santo Domingo 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน 6 °C
ลอนดอน 24 °C
บอร์โด 30 °C
Dimos Athens 33 °C
Annaba 32 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง