สภาพอากาศ ประเทศนาอูรู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 13 °C
Espargos 23 °C
Faux Sommet 15 °C
Le Donjon 5 °C
V. C. Bird International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Jogeshwari 30 °C
กาซาบลังกา 37 °C
Agadir 39 °C
Sharm el-Sheikh International Airport 38 °C
ไนโรบี 23 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง