สภาพอากาศ ประเทศนาอูรู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 17 °C
Agía Nápa 18 °C
Velana International Airport 28 °C
Saint-Denis 30 °C
Europa Island 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Mombasa 32 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก 13 °C
San Antonio 31 °C
V. C. Bird International Airport 26 °C
Quintero 25 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง