สภาพอากาศ ประเทศนาอูรู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 9 °C
วัลเลตตา 25 °C
Ρόδος 26 °C
Ηράκλειο 25 °C
Saint-Denis 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
มานามา 39 °C
กรุงเทพมหานคร 36 °C
Marrakesh 30 °C
ไคโร 36 °C
Mombasa 28 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง