สภาพอากาศ นีอูเอ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 17 °C
Ηράκλειο 27 °C
Agía Nápa 29 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Rodriguez Island 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ