สภาพอากาศ นีอูเอ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 6 °C
Cagliari 16 °C
Nassau 25 °C
Fort George Point 28 °C
Hato International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ