สภาพอากาศ นีอูเอ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 12 °C
วัลเลตตา 23 °C
Agía Nápa 26 °C
Europa Island 23 °C
Saint-Denis 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ