สภาพอากาศ นีอูเอ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
กาลยารี 21 °C
Saint-Denis 25 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Rodrigues Island 24 °C
Crête Anita 4 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ