สภาพอากาศ ประเทศโอมาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Cagliari 25 °C
Valletta 28 °C
Ρόδος 28 °C
Velana International Airport 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ