สภาพอากาศ ประเทศเปรู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 5 °C
Islay 9 °C
Reykjavík 6 °C
Agía Nápa 18 °C
เซาตูเม 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ