สภาพอากาศ ประเทศเปรู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 26 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Saint Helena Island 21 °C
Cité La Cure 25 °C
Russel Island 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ