สภาพอากาศ ประเทศเปรู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 23 °C
Saint-Denis 26 °C
Philipsburg 28 °C
Hato International Airport 27 °C
Nauru Island 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ