สภาพอากาศ ประเทศเปรู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
กาลยารี 14 °C
Ηράκλειο 16 °C
Îles Glorieuses 30 °C
Europa Island 27 °C
Agalega Islands 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ