สภาพอากาศ เฟรนช์โปลินีเซีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 23 °C
Valletta 25 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Hamilton 27 °C
Montego Bay 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ