สภาพอากาศ เฟรนช์โปลินีเซีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 22 °C
Rodrigues Island 25 °C
Crête Anita 5 °C
Russel Island 28 °C
Fort George Point 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ