สภาพอากาศ เฟรนช์โปลินีเซีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 7 °C
Valletta 16 °C
Port-au-Prince 28 °C
Nadi 29 °C
Rarotonga International Airport 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ