สภาพอากาศ เฟรนช์โปลินีเซีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
กาลยารี 14 °C
Agalega Islands 29 °C
Le Donjon 8 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 26 °C
Porpoise Island 10 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ