สภาพอากาศ เฟรนช์โปลินีเซีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 20 °C
Cagliari 20 °C
Principe 28 °C
Cité La Cure 26 °C
Faux Sommet 16 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ