สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ilha do Príncipe 27 °C
Port-au-Prince 29 °C
โฮนีอารา 31 °C
Nauru Island 30 °C
Nouméa 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ