สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 24 °C
Pointe-à-Pitre 28 °C
Bridgetown 29 °C
Porpoise Island 6 °C
Nadi 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ