สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C
วิกตอเรีย 29 °C
วิกตอเรีย 29 °C
Playa Bavaro 29 °C
Montego Bay 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ