สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 18 °C
Agía Nápa 18 °C
Saint-Denis 29 °C
เซาตูเม 30 °C
ซังตูอังตอนีอู 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ