สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 25 °C
Ηράκλειο 26 °C
Saint Helena Island 21 °C
Saint-Denis 24 °C
Europa Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ