สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Valletta 25 °C
Ηράκλειο 23 °C
São Tomé 27 °C
ฮาวานา 29 °C
Santo Domingo 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ