สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Cagliari 14 °C
Valletta 16 °C
Agía Nápa 18 °C
Crête Anita 7 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ