สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 16 °C
Agía Nápa 17 °C
Europa Island 27 °C
Agalega Islands 29 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ