สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 25 °C
Agía Nápa 27 °C
São Tomé 25 °C
Cité La Cure 26 °C
Crête Anita 4 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ