สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Valletta 28 °C
Ηράκλειο 27 °C
Victoria 27 °C
Playa Bavaro 29 °C
Klein Bonaire 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ