สภาพอากาศ แซงปีแยร์และมีเกอลง

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 28 °C
Agía Nápa 28 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C
Agalega Islands 26 °C
วิกตอเรีย 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ