สภาพอากาศ หมู่เกาะพิตแคร์น

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 16 °C
Cité La Cure 28 °C
Le Donjon 8 °C
Crête Anita 6 °C
วิกตอเรีย 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
บอร์โด 18 °C
İstanbul 7 °C
เยรูซาเลม 14 °C
ควิเบก -2 °C
Saint Johnston Village 26 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง