สภาพอากาศ หมู่เกาะพิตแคร์น

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 14 °C
Ηράκλειο 24 °C
Saint Helena Island 23 °C
Saint-Denis 26 °C
Victoria 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Barajas 33 °C
เยรูซาเลม 30 °C
Jogeshwari 31 °C
กาซาบล็องกา 22 °C
Mombasa 30 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง