สภาพอากาศ หมู่เกาะพิตแคร์น

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 25 °C
Saint-Denis 26 °C
Principe 30 °C
Faux Sommet 15 °C
Victoria 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Orly 29 °C
Ankara Esenboğa Havalimanı 27 °C
Jogeshwari 31 °C
เกาะสมุย 28 °C
Marrakesh 42 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง