สภาพอากาศ หมู่เกาะพิตแคร์น

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 19 °C
Saint Helena Island 24 °C
Europa Island 26 °C
Crête Anita 5 °C
Victoria 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Orly 25 °C
บูดาเปสต์ 23 °C
โรม 29 °C
ฮ่องกง 27 °C
กาซาบลังกา 25 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง