สภาพอากาศ ประเทศปาเลา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Palma de Mallorca 16 °C
กาลยารี 14 °C
วิกตอเรีย 31 °C
Russel Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ