สภาพอากาศ ประเทศปารากวัย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 7 °C
Sankt Petersinsel 32 °C
Cagliari 13 °C
Velana International Airport 28 °C
Santo Domingo 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ