สภาพอากาศ ประเทศปารากวัย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
กาลยารี 21 °C
Agía Nápa 25 °C
เซาตูเม 27 °C
Europa Island 26 °C
Faux Sommet 14 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ