สภาพอากาศ ประเทศปารากวัย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 24 °C
Ηράκλειο 24 °C
Agía Nápa 26 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 28 °C
Rodrigues Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ