สภาพอากาศ ประเทศปารากวัย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Le Donjon 4 °C
Montego Bay 30 °C
Port-au-Prince 29 °C
Philipsburg 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ตูริน 32 °C
เอเธนส์ 36 °C
İstanbul 33 °C
Ankara Esenboğa Havalimanı 29 °C
กรุงเทพมหานคร 36 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง