สภาพอากาศ ประเทศรวันดา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agalega Islands 26 °C
Faux Sommet 13 °C
Fort George Point 29 °C
San Cristóbal Airport 25 °C
Porpoise Island 7 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ