สภาพอากาศ ประเทศรวันดา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 16 °C
Ηράκλειο 16 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Saint Helena Island 26 °C
Russel Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ