สภาพอากาศ หมู่เกาะโซโลมอน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Velana International Airport 29 °C
Victoria 27 °C
Victoria 27 °C
Playa Bavaro 28 °C
Fort George Point 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ