สภาพอากาศ ประเทศซูดาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 21 °C
Ηράκλειο 22 °C
Santo António 29 °C
Cité La Cure 27 °C
Saint-Denis 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ