สภาพอากาศ เซนต์เฮเลนา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Cagliari 15 °C
Îles Glorieuses 28 °C
Europa Island 26 °C
Cité La Cure 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Orly 11 °C
Ankara Esenboğa Havalimanı 11 °C
Annaba 21 °C
Windhoek 32 °C
Fritz Hammock 19 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง