สภาพอากาศ เซนต์เฮเลนา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 11 °C
Espargos 26 °C
Agalega Islands 26 °C
Le Donjon 4 °C
Russel Island 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลอนดอน 18 °C
Gothatar9 26 °C
ลอสแอนเจลิส 28 °C
Playa del Carmen 32 °C
Oranjestad 31 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง