สภาพอากาศ เซนต์เฮเลนา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Europa Island 27 °C
Crête Anita 6 °C
Playa Bavaro 27 °C
Fort George Point 27 °C
Scarborough 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ตูริน 22 °C
Jogeshwari 35 °C
กาซาบล็องกา 20 °C
ไนโรบี 28 °C
เลกอส 32 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง