สภาพอากาศ เซนต์เฮเลนา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 26 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Europa Island 25 °C
Le Donjon 5 °C
อันตานานาริโว 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
İstanbul 30 °C
อูลานบาตอร์ 28 °C
กรุงเทพมหานคร 32 °C
ไคโร 34 °C
ควิเบก 25 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง