สภาพอากาศ สฟาลบาร์และยานไมเอน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
Palma de Mallorca 20 °C
Ηράκλειο 21 °C
Mamoudzou 29 °C
Hamilton 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Copenhagen Airport 7 °C
เบอร์ลิน 14 °C
เยรูซาเลม 14 °C
Tehrān Vīlā 10 °C
Luxor Airport 21 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง