สภาพอากาศ สฟาลบาร์และยานไมเอน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 10 °C
Le Donjon 6 °C
Mamoudzou 29 °C
อันตานานาริโว 27 °C
Varadero 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Barajas 30 °C
อูลานบาตอร์ 14 °C
Kuala Sawah 30 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
กาซาบล็องกา 25 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง