สภาพอากาศ สฟาลบาร์และยานไมเอน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C
ซังตูอังตอนีอู 27 °C
Le Donjon 4 °C
แนสซอ 30 °C
Saint Johnston Village 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
สตอกโฮล์ม 22 °C
Dimos Athens 30 °C
มานามา 41 °C
นิวเดลี 33 °C
โตเกียว 31 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง