สภาพอากาศ สฟาลบาร์และยานไมเอน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 24 °C
Agalega Islands 26 °C
Cité La Cure 25 °C
Philipsburg 28 °C
San Cristóbal Airport 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Tromsø 9 °C
Ηράκλειο 28 °C
Moshkovo 25 °C
Manama 40 °C
โตเกียว 26 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง