สภาพอากาศ สฟาลบาร์และยานไมเอน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 8 °C
Espargos 25 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Saint-Denis 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Las Palmas de Gran Canaria 21 °C
บอสตัน 5 °C
ชิคาโก 3 °C
San Cristóbal Airport 24 °C
Quintero 25 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง