สภาพอากาศ สฟาลบาร์และยานไมเอน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 28 °C
Saint-Denis 25 °C
Ilha do Príncipe 26 °C
Crête Anita 2 °C
Key West 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
บอร์โด 29 °C
บูดาเปสต์ 19 °C
เอเธนส์ 26 °C
İstanbul 24 °C
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 16 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง