สภาพอากาศ สฟาลบาร์และยานไมเอน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
Palma de Mallorca 15 °C
กาลยารี 14 °C
Saint Helena Island 27 °C
Îles Glorieuses 31 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน -12 °C
Barajas 22 °C
Ηράκλειο 15 °C
Agadir 27 °C
Annaba 19 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง