สภาพอากาศ ประเทศเซียร์ราลีโอน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 30 °C
Agalega Islands 31 °C
Rodrigues Island 28 °C
Mamoudzou 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ