สภาพอากาศ ประเทศเซียร์ราลีโอน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 25 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Cité La Cure 25 °C
Nassau 29 °C
Port-au-Prince 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ