สภาพอากาศ ประเทศเซียร์ราลีโอน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Europa Island 29 °C
Key West 26 °C
Hato International Airport 27 °C
Nadi 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ