สภาพอากาศ ประเทศเซียร์ราลีโอน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 16 °C
Ηράκλειο 16 °C
Agía Nápa 17 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 28 °C
Cargados Carajos Shoals 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ