สภาพอากาศ ประเทศเซียร์ราลีโอน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 9 °C
Islay 13 °C
Reykjavík 9 °C
Saint Helena Island 20 °C
Agalega Islands 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ