สภาพอากาศ ประเทศเซียร์ราลีโอน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 7 °C
Islay 11 °C
Las Palmas de Gran Canaria 21 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C
Rodrigues Island 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ