สภาพอากาศ ประเทศเซียร์ราลีโอน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 26 °C
Le Donjon 5 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 28 °C
San Cristóbal Airport 24 °C
Namena Island 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ