สภาพอากาศ ประเทศโซมาเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 20 °C
Saint-Denis 27 °C
Victoria 27 °C
Nassau 26 °C
Port-au-Prince 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ