สภาพอากาศ ประเทศโซมาเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 18 °C
Ρόδος 18 °C
Agalega Islands 31 °C
Cité La Cure 29 °C
Faux Sommet 18 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ