สภาพอากาศ ประเทศโซมาเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mamoudzou 27 °C
Nassau 28 °C
ฮาวานา 28 °C
Santo Domingo 28 °C
Oranjestad 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ