สภาพอากาศ ประเทศโซมาเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 23 °C
Velana International Airport 29 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Agalega Islands 28 °C
Puerto Plata 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ