สภาพอากาศ ประเทศโซมาเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 25 °C
Ηράκλειο 25 °C
Saint Helena Island 23 °C
Europa Island 25 °C
Nassau 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ