สภาพอากาศ ประเทศโซมาเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Ρόδος 24 °C
Las Palmas de Gran Canaria 24 °C
Europa Island 26 °C
Rodrigues Island 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ