สภาพอากาศ ประเทศโซมาเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 15 °C
Espargos 21 °C
Ηράκλειο 17 °C
Saint-Denis 29 °C
Rodrigues Island 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ