สภาพอากาศ ประเทศโซมาเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 2 °C
Islay 9 °C
Espargos 22 °C
Saint-Denis 28 °C
Crête Anita 6 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ