สภาพอากาศ ประเทศโซมาเลีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 28 °C
Ηράκλειο 27 °C
Saint Helena Island 22 °C
Europa Island 24 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ