สภาพอากาศ ประเทศซูรินาเม

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 18 °C
Velana International Airport 29 °C
Rodrigues Island 27 °C
Victoria 28 °C
Key West 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ