สภาพอากาศ ประเทศซูรินาเม

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 19 °C
Cagliari 19 °C
Valletta 20 °C
Ρόδος 20 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ