สภาพอากาศ ประเทศเซาท์ซูดาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 21 °C
Valletta 16 °C
Santo António 29 °C
Europa Island 29 °C
Cargados Carajos Shoals 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ