สภาพอากาศ ประเทศเซาท์ซูดาน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Faux Sommet 14 °C
Crête Anita 3 °C
Port-au-Prince 29 °C
Scarborough 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ