สภาพอากาศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 7 °C
Islay 11 °C
Agía Nápa 22 °C
ซังตูอังตอนีอู 29 °C
Agalega Islands 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ