สภาพอากาศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 11 °C
São Tomé 27 °C
Europa Island 25 °C
Hamilton 26 °C
Puerto Plata 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ