สภาพอากาศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 20 °C
Faux Sommet 18 °C
Le Donjon 8 °C
Crête Anita 6 °C
Playa Bavaro 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ