สภาพอากาศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 21 °C
Las Palmas de Gran Canaria 18 °C
Crête Anita 7 °C
Key West 26 °C
Puerto Plata 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ