สภาพอากาศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 28 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 28 °C
Crête Anita 6 °C
อันตานานาริโว 28 °C
Bridgetown 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ