สภาพอากาศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 37 °C
Îles Glorieuses 25 °C
Faux Sommet 13 °C
Bridgetown 29 °C
โฮนีอารา 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ