สภาพอากาศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 23 °C
Las Palmas de Gran Canaria 21 °C
ซังตูอังตอนีอู 27 °C
Nadi 27 °C
Rarotonga International Airport 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ