สภาพอากาศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 26 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Rodrigues Island 25 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 26 °C
Puerto Plata 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ