สภาพอากาศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 7 °C
Sankt Petersinsel 22 °C
Las Palmas de Gran Canaria 21 °C
Playa Bavaro 28 °C
Fort George Point 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ