สภาพอากาศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 15 °C
Espargos 22 °C
กาลยารี 15 °C
เซาตูเม 28 °C
Agalega Islands 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ