สภาพอากาศ Sint Maarten

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 21 °C
São Tomé 28 °C
Mamoudzou 29 °C
Russel Island 27 °C
Nassau 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ