สภาพอากาศ ประเทศสวาซิแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 15 °C
Espargos 21 °C
Cagliari 14 °C
Velana International Airport 29 °C
Saint Helena Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ