สภาพอากาศ ประเทศสวาซิแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
Sankt Petersinsel 33 °C
Palma de Mallorca 20 °C
Valletta 21 °C
Agía Nápa 23 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ