สภาพอากาศ ประเทศสวาซิแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 26 °C
Key West 30 °C
Puerto Plata 29 °C
Philipsburg 29 °C
Enewetak 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ