สภาพอากาศ ประเทศสวาซิแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 35 °C
Saint Helena Island 23 °C
Europa Island 26 °C
Nassau 28 °C
Varadero 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ