สภาพอากาศ ประเทศสวาซิแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 17 °C
Ibiza 26 °C
Valletta 26 °C
Le Donjon 4 °C
Hamilton 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ