สภาพอากาศ ประเทศสวาซิแลนด์

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 6 °C
Espargos 24 °C
Saint-Denis 27 °C
Crête Anita 5 °C
Key West 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ