สภาพอากาศ หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Rodrigues Island 24 °C
วิกตอเรีย 29 °C
แนสซอ 29 °C
Bridgetown 28 °C
Porpoise Island 6 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ