สภาพอากาศ หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 23 °C
Velana International Airport 29 °C
Victoria 29 °C
Victoria 29 °C
ฮาวานา 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ