สภาพอากาศ หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 10 °C
กาลยารี 20 °C
Ηράκλειο 23 °C
Saint Helena Island 23 °C
Montego Bay 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ