สภาพอากาศ หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 19 °C
Agía Nápa 20 °C
Victoria 27 °C
Victoria 27 °C
Playa Bavaro 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ