สภาพอากาศ หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Santo António 28 °C
Le Donjon 7 °C
Crête Anita 7 °C
Montego Bay 28 °C
Santo Domingo 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ