สภาพอากาศ หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 26 °C
Victoria 27 °C
Key West 28 °C
Russel Island 28 °C
Bridgetown 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ