สภาพอากาศ ประเทศชาด

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Faux Sommet 21 °C
อันตานานาริโว 28 °C
Russel Island 25 °C
Nassau 24 °C
Montego Bay 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ