สภาพอากาศ ประเทศชาด

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 10 °C
Sankt Petersinsel 36 °C
เซาตูเม 26 °C
Europa Island 26 °C
Agalega Islands 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ