สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 26 °C
Ρόδος 24 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 28 °C
Saint-Denis 25 °C
Scarborough 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ทรมเซอ 6 °C
บูดาเปสต์ 23 °C
Ankara Esenboğa Havalimanı 25 °C
มานามา 35 °C
กาซาบล็องกา 23 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง