สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 20 °C
Ηράκλειο 20 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 28 °C
Hato International Airport 28 °C
Nadi 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ทรมเซอ -4 °C
เฮลซิงกิ 3 °C
Moshkovo -16 °C
Luxor Airport 22 °C
วินด์ฮุก 33 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง