สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
Palma de Mallorca 22 °C
Agía Nápa 25 °C
Saint Helena Island 23 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ทรมเซอ 16 °C
Gothatar9 33 °C
เกาะสมุย 29 °C
กรุงเทพมหานคร 34 °C
เซี่ยงไฮ้ 29 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง