สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Espargos 22 °C
วัลเลตตา 17 °C
Faux Sommet 18 °C
Mamoudzou 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ทรมเซอ 5 °C
สตอกโฮล์ม 17 °C
เฮลซิงกิ 15 °C
Ηράκλειο 15 °C
Jogeshwari 36 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง