สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 7 °C
Cagliari 14 °C
Velana International Airport 29 °C
Faux Sommet 20 °C
Le Donjon 8 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Ηράκλειο 17 °C
İstanbul 9 °C
Ankara Esenboğa Havalimanı 10 °C
เกาะสมุย 28 °C
ลาสเวกัส 21 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง