สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 24 °C
Russel Island 28 °C
Puerto Plata 28 °C
Nadi 28 °C
Rarotonga International Airport 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
สตอกโฮล์ม 17 °C
เฮลซิงกิ 16 °C
Gothatar9 29 °C
Agadir 33 °C
Annaba 31 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง