สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 22 °C
Rodriguez Island 26 °C
Victoria 26 °C
Key West 30 °C
Nassau 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
โรม 30 °C
ไคโร 37 °C
Fritz Hammock 35 °C
ลาสเวกัส 38 °C
San Cristóbal Airport 24 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง