สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 15 °C
ซังตูอังตอนีอู 26 °C
อันตานานาริโว 25 °C
Montego Bay 30 °C
Santo Domingo 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Ankara Esenboğa Havalimanı 32 °C
การาจี 32 °C
Jogeshwari 27 °C
Agadir 27 °C
แอลเจียร์ 30 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง