สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 16 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 28 °C
Saint Helena Island 26 °C
Europa Island 27 °C
Cité La Cure 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
มานามา 21 °C
การาจี 25 °C
กรุงเทพมหานคร 35 °C
Las Palmas de Gran Canaria 20 °C
กีโต 16 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง