สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 28 °C
Saint Helena Island 21 °C
São Tomé 26 °C
Ilha do Príncipe 26 °C
Hamilton 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
สตอกโฮล์ม 17 °C
กรุงเทพมหานคร 34 °C
เซี่ยงไฮ้ 24 °C
Las Palmas de Gran Canaria 28 °C
กาซาบลังกา 27 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง