สภาพอากาศ ติมอร์ตะวันออก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 24 °C
Saint-Denis 24 °C
Hamilton 29 °C
Oranjestad 28 °C
Hato International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ