สภาพอากาศ ติมอร์ตะวันออก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 25 °C
Europa Island 24 °C
Rodrigues Island 24 °C
Russel Island 29 °C
ฮาวานา 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ