สภาพอากาศ ติมอร์ตะวันออก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 27 °C
Cité La Cure 26 °C
Cargados Carajos Shoals 27 °C
Crête Anita 5 °C
Victoria 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ