สภาพอากาศ ติมอร์ตะวันออก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 30 °C
Las Palmas de Gran Canaria 20 °C
Agalega Islands 30 °C
Crête Anita 5 °C
Mamoudzou 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ