สภาพอากาศ ติมอร์ตะวันออก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 20 °C
Espargos 27 °C
Velana International Airport 30 °C
ฮาวานา 28 °C
Montego Bay 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ