สภาพอากาศ ติมอร์ตะวันออก

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 23 °C
Cagliari 14 °C
São Tomé 30 °C
Victoria 29 °C
Oranjestad 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ