สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
วัลเลตตา 22 °C
แนสซอ 27 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 28 °C
Klein Bonaire 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน 2 °C
ลอนดอน 8 °C
İstanbul 18 °C
Marrakesh 16 °C
Sharm el-Sheikh International Airport 29 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง