สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 26 °C
Cagliari 24 °C
Ρόδος 26 °C
Cité La Cure 24 °C
Russel Island 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ