สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint Helena Island 25 °C
Victoria 30 °C
Varadero 25 °C
Fort George Point 27 °C
Oranjestad 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ตูริน 10 °C
İstanbul 15 °C
Ankara Esenboğa Havalimanı 16 °C
Moshkovo -3 °C
มานามา 27 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง