สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 6 °C
Reykjavík 6 °C
Nassau 25 °C
ฮาวานา 25 °C
Philipsburg 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ