สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 17 °C
Ηράκλειο 17 °C
Agía Nápa 18 °C
Saint Helena Island 24 °C
Faux Sommet 19 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
เยรูซาเลม 15 °C
นิวเดลี 19 °C
Kuala Sawah 31 °C
กาซาบล็องกา 16 °C
Mombasa 32 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง