สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 23 °C
Mamoudzou 29 °C
Russel Island 27 °C
Santo Domingo 29 °C
Philipsburg 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ