สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Victoria 28 °C
Key West 28 °C
Nassau 28 °C
Bridgetown 28 °C
Hato International Airport 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ