สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 16 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C
Saint-Denis 30 °C
Agalega Islands 30 °C
Rodrigues Island 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ