สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 15 °C
Espargos 26 °C
Agía Nápa 28 °C
Key West 31 °C
ฮาวานา 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ