สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 25 °C
Ηράκλειο 25 °C
Saint Helena Island 21 °C
Saint-Denis 25 °C
Cargados Carajos Shoals 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ