สภาพอากาศ ประเทศตองกา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 28 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Faux Sommet 13 °C
Playa Bavaro 30 °C
ฟีลิปส์บืร์ค 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ