สภาพอากาศ ประเทศตูวาลู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 33 °C
Saint-Denis 30 °C
Saint-Denis 30 °C
ฮาวานา 26 °C
Montego Bay 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ