สภาพอากาศ ประเทศตูวาลู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 27 °C
São Tomé 27 °C
Cité La Cure 27 °C
Le Donjon 6 °C
Key West 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ