สภาพอากาศ ประเทศตูวาลู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 11 °C
Ρόδος 25 °C
Velana International Airport 30 °C
Victoria 26 °C
Nassau 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ