สภาพอากาศ แทนซาเนีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
São Tomé 27 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 27 °C
Victoria 27 °C
Port-au-Prince 29 °C
Betio 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ