สภาพอากาศ ประเทศอุรุกวัย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
Palma de Mallorca 22 °C
Saint-Denis 25 °C
Cité La Cure 26 °C
Saint-Denis 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ