สภาพอากาศ ประเทศอุรุกวัย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
Reykjavík 6 °C
Espargos 22 °C
Cargados Carajos Shoals 29 °C
Santo Domingo 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ทรมเซอ 5 °C
อัมสเตอร์ดัม 21 °C
Barajas 13 °C
โรม 22 °C
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง