สภาพอากาศ ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 32 °C
Palma de Mallorca 16 °C
Saint Helena Island 23 °C
Saint-Denis 28 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ