สภาพอากาศ ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 37 °C
Palma de Mallorca 28 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Europa Island 24 °C
Saint-Denis 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ