สภาพอากาศ ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 24 °C
Ρόδος 22 °C
Cité La Cure 25 °C
Victoria 28 °C
Betio 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ