สภาพอากาศ ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 23 °C
Ρόδος 24 °C
Cité La Cure 25 °C
Puerto Plata 29 °C
Saint Johnston Village 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ