สภาพอากาศ ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 14 °C
Ilha do Príncipe 26 °C
Rodrigues Island 24 °C
Hamilton 28 °C
Scarborough 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ