สภาพอากาศ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 25 °C
Agalega Islands 27 °C
ฮาวานา 30 °C
Santo Domingo 29 °C
Oranjestad 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ