สภาพอากาศ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 27 °C
Valletta 26 °C
Victoria 26 °C
Montego Bay 29 °C
Oranjestad 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ