สภาพอากาศ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 2 °C
Islay 7 °C
Saint Helena Island 25 °C
Santo António 29 °C
Europa Island 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ