สภาพอากาศ หมู่เกาะยูเอสเวอร์จิน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 11 °C
Saint Helena Island 21 °C
ฮาวานา 28 °C
Puerto Plata 28 °C
Philipsburg 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ