สภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Agía Nápa 18 °C
Saint-Denis 29 °C
วิกตอเรีย 29 °C
Montego Bay 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ