สภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 15 °C
Espargos 22 °C
Le Donjon 8 °C
Victoria 30 °C
Montego Bay 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ