สภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 7 °C
Cité La Cure 26 °C
Faux Sommet 16 °C
วิกตอเรีย 30 °C
Key West 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ