สภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 27 °C
Ibiza 26 °C
Saint Helena Island 20 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
วิกตอเรีย 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ