สภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 19 °C
ซังตูอังตอนีอู 28 °C
Key West 27 °C
Nadi 28 °C
Rarotonga International Airport 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ