สภาพอากาศ ประเทศวานูอาตู

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ηράκλειο 26 °C
Saint Helena Island 21 °C
Pointe-à-Pitre 28 °C
Enewetak 29 °C
โฮนีอารา 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ