สภาพอากาศ ประเทศซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 12 °C
Ibiza 22 °C
Saint-Denis 25 °C
Crête Anita 4 °C
วิกตอเรีย 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ