สภาพอากาศ ประเทศซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 13 °C
Palma de Mallorca 27 °C
Saint-Denis 24 °C
Europa Island 24 °C
Crête Anita 3 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ