สภาพอากาศ ประเทศซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 22 °C
Las Palmas de Gran Canaria 23 °C
Europa Island 25 °C
Cargados Carajos Shoals 26 °C
Philipsburg 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ