สภาพอากาศ ประเทศซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 15 °C
Saint-Denis 28 °C
เซาตูเม 29 °C
ซังตูอังตอนีอู 29 °C
ฮาวานา 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ