สภาพอากาศ ประเทศซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Îles Glorieuses 26 °C
Agalega Islands 26 °C
Le Donjon 4 °C
Fort George Point 29 °C
Nadi 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ