สภาพอากาศ ประเทศซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cargados Carajos Shoals 28 °C
วิกตอเรีย 29 °C
ฮาวานา 27 °C
Montego Bay 29 °C
Puerto Plata 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ