สภาพอากาศ ประเทศซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 5 °C
Ηράκλειο 18 °C
เซาตูเม 30 °C
Agalega Islands 31 °C
Cité La Cure 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ