สภาพอากาศ ประเทศซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 20 °C
Faux Sommet 15 °C
Nassau 26 °C
Santo Domingo 29 °C
Klein Bonaire 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ