สภาพอากาศ ประเทศซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
กาลยารี 18 °C
อันตานานาริโว 28 °C
Key West 28 °C
Montego Bay 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ