สภาพอากาศ ประเทศซามัว

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 21 °C
Velana International Airport 29 °C
São Tomé 29 °C
Crête Anita 7 °C
Russel Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ