สภาพอากาศ ประเทศซามัว

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 6 °C
São Tomé 30 °C
Pointe-à-Pitre 27 °C
Fort George Point 27 °C
Enewetak 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ