สภาพอากาศ ประเทศเยเมน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 22 °C
Ρόδος 28 °C
Agalega Islands 26 °C
Victoria 27 °C
Varadero 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ