สภาพอากาศ ประเทศเยเมน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 21 °C
Agía Nápa 27 °C
Saint-Denis 25 °C
Faux Sommet 14 °C
Key West 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ