สภาพอากาศ ประเทศเยเมน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 24 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Le Donjon 5 °C
Playa Bavaro 28 °C
Bridgetown 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ