สภาพอากาศ ประเทศเยเมน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cagliari 15 °C
Ηράκλειο 20 °C
Agía Nápa 20 °C
Las Palmas de Gran Canaria 21 °C
Varadero 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ