สภาพอากาศ ประเทศเยเมน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 21 °C
Cagliari 14 °C
Valletta 16 °C
Las Palmas de Gran Canaria 18 °C
Saint-Denis 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ