สภาพอากาศ ประเทศเยเมน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 13 °C
Islay 14 °C
Valletta 25 °C
Cité La Cure 25 °C
Cargados Carajos Shoals 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ