สภาพอากาศ ประเทศเยเมน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
กาลยารี 21 °C
เซาตูเม 27 °C
ซังตูอังตอนีอู 28 °C
Europa Island 26 °C
Saint-Denis 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ