สภาพอากาศ ประเทศเยเมน

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 11 °C
Agía Nápa 28 °C
Saint-Denis 24 °C
Mamoudzou 27 °C
Key West 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ