สภาพอากาศ ประเทศแซมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 24 °C
Ibiza 24 °C
Valletta 26 °C
Saint Helena Island 21 °C
Saint-Denis 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ