สภาพอากาศ ประเทศแซมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 21 °C
Agía Nápa 24 °C
Cité La Cure 27 °C
Le Donjon 5 °C
Nassau 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ