สภาพอากาศ ประเทศแซมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Valletta 26 °C
Ilha do Príncipe 27 °C
Europa Island 24 °C
Le Donjon 4 °C
Victoria 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ