สภาพอากาศ ประเทศแซมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 25 °C
Valletta 24 °C
Ηράκλειο 23 °C
Saint-Denis 26 °C
Cargados Carajos Shoals 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ