สภาพอากาศ ประเทศแซมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 28 °C
Las Palmas de Gran Canaria 23 °C
Saint Helena Island 20 °C
Cargados Carajos Shoals 25 °C
Crête Anita 2 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ