สภาพอากาศ ประเทศแซมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 8 °C
Espargos 25 °C
วัลเลตตา 22 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Rodrigues Island 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ