สภาพอากาศ ประเทศแซมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
กาลยารี 16 °C
เซาตูเม 27 °C
Russel Island 27 °C
ฮาวานา 28 °C
Santo Domingo 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ