สภาพอากาศ ประเทศแซมเบีย

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agalega Islands 29 °C
Fort George Point 27 °C
Nadi 30 °C
Rarotonga International Airport 28 °C
Fa'a'ā International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ