สภาพอากาศ ประเทศซิมบับเว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 22 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 28 °C
Saint Helena Island 26 °C
ซังตูอังตอนีอู 30 °C
Îles Glorieuses 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ