สภาพอากาศ ประเทศซิมบับเว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วิกตอเรีย 29 °C
Montego Bay 29 °C
Puerto Plata 29 °C
Klein Bonaire 28 °C
Nadi 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ