สภาพอากาศ ประเทศซิมบับเว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Saint-Denis 26 °C
Faux Sommet 14 °C
Playa Bavaro 28 °C
Saint Johnston Village 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ