สภาพอากาศ ประเทศซิมบับเว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 10 °C
Sankt Petersinsel 37 °C
Ρόδος 27 °C
Agía Nápa 28 °C
Saint-Denis 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ