สภาพอากาศ ประเทศซิมบับเว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 25 °C
ซังตูอังตอนีอู 27 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Key West 31 °C
Bridgetown 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ