การเตือนภัยจากสภาพอากาศ Châteauroux

หยาดน้ำฟ้า

  • ฝนตกต่อเนื่อง

    ฝนตกต่อเนื่อง

  • หิมะตก

    หิมะตก

พายุฟ้าคะนอง

  • พายุฟ้าคะนอง

    พายุฟ้าคะนอง

อุณหภูมิ

  • การเยือกแข็ง

    การเยือกแข็ง

  • ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

    ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

  • คลื่นความร้อน

    คลื่นความร้อน

ลม

  • ลม

    ลม

คำเตือนอื่นๆ

  • โอโซน

    โอโซน

  • อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก

    อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก

  • สภาพถนนลื่น

    สภาพถนนลื่น