พื้นที่เล่นสกี „Reiteralm“

Reiteralm

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 21. เมษายน 2022, 21 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 60/120 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect