• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Bergbahnen St. Jakob im Defereggental“

พื้นที่เล่นสกี „Bergbahnen St. Jakob im Defereggental“

Bergbahnen St. Jakob im Defereggental

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. เมษายน 2022, 21 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 20/50 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect