พื้นที่เล่นสกี „Hauereck“

Hauereck

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 8. มีนาคม 2022, 22 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 40/45 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect