• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Panoramabahn Kitzbühel - Mittersill/Hollersbach“

พื้นที่เล่นสกี „Panoramabahn Kitzbühel - Mittersill/Hollersbach“

Panoramabahn Kitzbühel - Mittersill/Hollersbach

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 21. มีนาคม 2022, 22 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 20/20 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect